Et ass ëm Terrainen a Gebaier um Ban de Gasperich gaangen, déi e geschate Wäert vun ëm déi 700 Milliounen Euro sollen hunn.

Et goung ëm ganz vill Suen e Mëttwoch op der Cour d'appel an der Stad an et gouf eng juristesch Néierlag fir de Flavio Becca. An zweeter Instanz gouf nämlech en Uerteel gesprach am jorelaange Sträit tëscht de Geschäftsleit a fréiere Partnere Flavio Becca an Eric Lux an hire Sociétéite Promobe Finance an Ikodomos Holding ëm den OLOS Fong: Den Hannergrond sinn Terrainen a Gebaier um Ban de Gasperich, déi e geschate Wäert vun ëm déi 700 Milliounen € sollen hunn.

E Mëttwoch hunn déi zweet Riichter den Appel vun Ikodomos géint en 1. Uerteel vun 2016 als fondéiert ugesinn an Demandë vu Promobe zréckgewisen, ënnert anerem déi, fir eng Indemnité de procédure vun 100.000 € ze kréien. Promobe muss och fir d'Fraise vun den zwou Instanzen opkommen.

Réckbléck: Am Dezember 2009 grënnen de Flavio Becca an den Eric Lux den Investmentfong OLOS Fund, deen deemools nach Lynx Investment Fund heescht. Am Mäerz 2010 kritt de Fong du säin aktuellen Numm. D'Societéite Promobe an Ikodomos, alle béid am Immobiliësecteur aktiv, si sougenannt Associés commanditaires vum OLOS Fong, dat heescht si si just responsabel fir hire jeeweilegen Apport. Promobe gehéiert der Famill vum Flavio Becca an Ikodomos der Famill vum Eric Lux. D'Kapital vun der Societéit OLOS Management, déi den OLOS Fong geréiert, staamt zu 50% vum Flavio Becca an zu 50% vum Eric Lux.

Am Abrëll 2015 sicht Promobe d'Societéiten OLOS Fund, OLOS Management an Ikodomos un: Et geet dobäi ëm Decisioune vum Verwaltungsrot vun OLOS Management vun Oktober 2012. An den Ae vu Promobe sollt ënnert anerem en Administrateur ad hoc fir OLOS Management genannt ginn, deen amplaz vun Ikodomos op Generalversammlungen ofstëmme kéint. D'Geriicht an der Stad hat am Februar 2016 decidéiert, der Demande vu Promobe nozekommen, fir sou en Administrateur ad hoc ze nennen, wougéint Ikodomos Appel gemaach hat. Zanter Januar 2017 ginn den OLOS Fong an OLOS Management vun engem provisoreschen Administrateur geréiert. Elo hunn déi zweet Riichter awer entscheet, dass keen Administrateur ad hoc ze nenne wär.

Am Summer 2014 hat den Eric Lux d'Halschent vun de Sue vum Fong reklaméiert. Dee Moment hat de Flavio Becca gesot, him géifen 90 an dem Eric Lux just 10% gehéieren. An enger Konventioun war awer 50/50 festgehalen. Wouropshi Promobe Ikodomos op d'Geriicht geholl hat. Am Februar 2016 gouf et dunn eben en 1. Uerteel zu Gonschte vum Flavio Becca: D'Cour d'appel huet elo awer anescht decidéiert, nodeems scho 6 Méint nom 1. Uerteel d'Référéschamber vun der Cour d'appel d'exécutioun vun deem 1. Uerteel ausgesat hat.

Fir Promobe ass dat hei net d'Enn vun enger Sakgaass. Et bléif notamment de Wee op d'Cassatioun, wéi si an hirem Communiqué ënnersträichen.

Promobe : l'arrêt du 10 juillet 2019, une étape dans l'affaire

Promobe a pris connaissance de l'arrêt rendu ce 10 juillet 2019 par la Cour d'appel du Grand-
Duché de Luxembourg.

Promobe et la famille Becca sont soulagés de lire que l'arrêt du 10 juillet 2019 ne permet pas
à Ikodomos de s'approprier le patrimoine de Promobe.

Au-delà de cela, les premières conclusions qu'elles tirent de cet arrêt sont les suivantes :

- la Cour a considéré que le contrat-cadre conclu entre Promobe, Ikodomos et Olos Fund en 2010 n'était plus en vigueur et est dès lors revenue sur la position du Tribunal d'arrondissement ;

- la Cour a constaté les lacunes de ce contrat, qui ne prévoit pas les conséquences de son expiration ;

- la Cour a constaté des situations de blocage générées par certaines parties au contratcadre et ayant empêché l'allocation définitive des projets immobiliers ;

- la Cour a confirmé que le principe général selon lequel un des promoteurs ne pouvait ni s'enrichir, ni s'appauvrir au profit de l'autre s'applique quoiqu'il arrive ;

- la Cour a, enfin, relevé que le respect de ce principe fondamental génère des conséquences entre Promobe et Ikodomos dont elle n'était pas, à ce stade, saisie. Promobe en conclut que la situation actuelle n'est pas figée. Promobe considère toutes les voies de droit à sa disposition à la suite de cet arrêt, dont, entre autres, la cassation.