Et ass Schoulvakanz, mee fir d’Schoulmediatrice an hir Equipe geet d’Aarbecht och iwwer de Summer virun.

Eréischt zanter Oktober Zejoert gëtt et de Service vun der Mediation scolaire zu Lëtzebuerg.

Et ass eng Ulafstell fir Schüler Elteren oder Schoulpersonal am Fall wou Reklamatiounen a Problemer um Terrain net ënnertenee kënne geléist ginn.

De Service vun der Schoulmediatioun ass dann do fir ze schlichten an eng Léisung ze fannen.

D’Lynn Cruchten huet 10 Méint no hirem Amtsuntrëtt mat der Schoulmediatrice Bilan gezunn.