De Site gouf vun der Uni Lëtzebuerg an dem Stater Geschichtsmusée entwéckelt. D‘Websäit soll nach weider ausgebaut ginn.

200 Joer Stadentwécklung op ee Klick. Um neien Internetsite www.luxatlas.lu kann elo jiddereen nokucken, wéi eis Haaptstad an de leschte Joerhonnerte gewuess ass. Op der Internetsäit fënnt een al Kadasterpläng an och Loftopnamen. Déi kann een dann iwwert enee leeën a matenee vergläichen. Déi eelste Kaart ass den Urkadaster vun 1820.

© Ryck Thill (Télé)

De Site gouf vun der Uni Lëtzebuerg an dem Stater Geschichtsmusée entwéckelt. D‘Websäit soll nach weider ausgebaut ginn, soen déi Responsabel. Weider Karten, Fotoen a soss Informatioune sollen an deen nächsten zwee Joer bäikommen.

© Ryck Thill (Télé)