Et geet ëm d'Energieversuergung vu muer, ëm d'Gesondheet an d'Sécherheet an ëm de Schutz vun der Natur.

Dëse Saz héiert een ëmmer nees, wann d'Gespréich op déi geplangten Eolienne, direkt nieft Bierden, kënnt. 2018 gouf dëse Site als eng vun den Optioune fir esou eng Wandmillen festgehalen an elo entwéckelt déi sech zu engem Politikum, net eleng well d'Ierpeldenger Gemeng d'Wandmillen zwar op Ettelbrécker Buedem, mee direkt op d'Grenz kritt, mee d'Eolienne schéngt elo och kloer en Deel vun der Nordstad-Fusiounsdiskussioun ze ginn. D'Ierpeldenger gesi sech als déi benodeelegt, eng Wandmillen mat hirem negativen Impakt op just 750 Meter vu Bierden ewech. De Schall, de Schied an dann nach den Infraschall - inacceptabel, well potentiell héich ongesond, soe 87% vun de Leit vu Bierden an deemno och de Schäfferot. De Buergermeeschter Claude Gleis huet mam Fridbësch en alternative Site proposéiert, een op hirem Terrain.

Och aner Sitte kucken, de Leit hir Bedenken eescht huelen an eng national Decisioun vum Environnement. Esou eng national Äntwert wëllt och Ettelbréck. De Jean-Paul Schaaf, Buergermeeschter vun Ettelbréck wëllt méi wäit kucken.

Et géing ëm e Gesamtkonzept fir nohalteg Energieversuergung, an dann, no der Commodo-Prozedur, ëm e Projet fir d'ganz Nordstad.

"Ne brûlons pas les étapes", seet de Claude Haagen, Buergermeeschter vun Dikrech. D'Nordstad-Gemenge schwätze mateneen an hire Reuniounen, sämtlech Sitte sollen do analyséiert ginn, elo misst een awer emol d'Avisen ofwaarden. Wier et um Enn Bierden misst een deene Leit eventuell entgéintkommen, am Sënn, dass manner Schied a Kaméidi wier.