Ouni Stage soll een net kënnen ersetze goen, just Surveillance halen, kritiséiert d'Enseignantsgewerkschaft an engem Communiqué.

De Syndicat National des Enseignants reegt sech iwwert d'Aart a Weis vum Rekrutement vum neie Personal an der Educatioun op. Dat géif iwwert de Kapp vun de concernéierten Acteuren ewech geschéien a wär en absoluten NO-GO!

Et géif esou lues ganz enk gi mam Ersatzpersonal. Klasse missten zesummegeluecht ginn. Den SNE hätt schonn am Summer virun esou enger Situatioun gewarnt, de Ministère hätt dunn awer näischt wëllen dervun héieren. Knapps 7 Wochen no der Rentrée stéingen d'Schoulen elo kuerz virum Kollaps.

Fir elo eng begrenzten Zäit ze remplacéieren, brauch ee kee Stage ze maachen, sou steet et am neie Gesetz. Datt elo Leit op d'Kanner lass gelooss ginn a solle Schoul halen, déi dat nach ni an hirem Liewe gemaach hätten, wär net ze vertrieden. Ouni Stage kéint een héchstens als Surveillance am Fondamental schaffen, sou wéi am Secondaire.

Den SNE ass d'Accord dermat, datt zousätzlecht Personal agestallt gëtt, awer just als Surveillant, net als reguläre Remplaçant.