D’Strategie “Null Offall Lëtzebuerg” vun der Regierung riskéiert, der Kompetitivitéit vum Land ze schueden, sou d’Chambre de Commerce.

Dat seet d’Chambre de Commerce an hiren Avisen zu 3 vun den 8 Gesetzprojeten, déi d’Null-Offall-Strategie sollen ëmsetzen.

D’Handelskammer bedauert, datt d’Regierung iwwert d’europäesch Direktiven erausschéisse géing an dat zu zousätzleche Contraintë fir d’Betriber géing féieren.

D’Chambre de Commerce betount awer, datt se voll a ganz hannert der Strategie steet, fir op eng Kreeslafwirtschaft ëmzestellen, d’Ressourcen ze schounen an d’Ëmwelt ze schützen.