D'Verhandlungen tëscht der Associatioun vun de Psychotherapeuten an der CNS iwwert d'Konditioune vum Remboursement vun enger Therapie kommen net virun.

Schonn erëm muss ee soen, well op deem selwechte Punkt ware se och ewell 2018. Béid Säiten hunn deemools keen Accord fonnt an och elo gesäit et net gutt aus.

D'Gespréicher si suspendéiert a Punkten, iwwert déi ee sech schonn eens war, sinn erëm a Fro gestallt. Fir d'Psychotherapeute läit de Ball bei der Gesondheetskeess.

Fapsylux vs. CNS / De Reportage vum Dany Rasqué

D'Presidentin vun der Fapsylux, d'Delphine Prüm, ënnersträicht, datt d'Associatioun sech erwaart, datt d'CNS e Schratt op si duer mécht.

"Et ass elo wierklech net un eis, eppes ze maachen. Mir hunn eis Positioune kloer gestallt. Mir hunn hinnen dat och elo schrëftlech matgedeelt. Elo ass et un hinnen, eis dorop z'äntweren."

D'Fapsylux huet 5 Punkten, déi si als primordial gesäit, fir de Patienten eng héich qualitativ Prise en Charge kënnen unzebidden. Dat ass de fräien Accès zu Psychotherapie, et sinn 3 rembourséiert Sëtzungen, fir sech kennenzeléieren an e Plan de traitement en Place ze setzen. Et geet ëm d'Kommunikatioun mam Dokter, deen de Patient eventuell bei de Psychotherapeut iwwerwisen huet, et ass d'Fuerderung, datt jiddereen, dee bei der CNS assuréiert ass, seng Therapie rembourséiert kritt an datt net Deeler vun der Gesellschaft ausgeschloss ginn. An d'Fapsylux hätt gären, datt d'Sëtzunge bei all Therapeut zeréckbezuelt ginn, deen eng Autorisatioun zu Lëtzebuerg huet.

"Mir stellen eis ganz vill Froen, vu datt jo vun deene 5 Punkten all Punkt - bis op een - scho mol an de Propositioune vun der CNS mat dra waren."

Dee Punkt, op dee sech d'CNS nach ni hätt wéilten aloossen, wier deen, datt all Assuré d'Recht huet, Sëtzunge rembourséiert ze kréien. Esou wéi dat awer am Gesetz vun 2015 steet, an deem de Beruff vum Psychotherapeut definéiert gëtt.

D'Fapsylux, seet d'Delphine Prüm, kann net domadder liewen, datt zwou Kategorië vun Assuréë geschaaft géifen. Dat wier och net mat der Deontologie vun de Psychotherapeuten an Aklang ze bréngen. Dowéinst wollt d'Associatioun sech net op e Pilotprojet aloossen, deen CNS virgeschloen hat. Eng ganz Rei Krittären hätten nämlech do Leit vu vir eran ausgeschloss.

"Wann dir elo an der leschter x Zäit eng Kéier hospitaliséiert waart aus psychesche Grënn, da faalt der aus deem Pilotprojet eraus, wann dir déi lescht 3 Méint Anxiolytiken oder Antidepresseure geholl hutt, da faalt der aus deem Pilotprojet eraus, wann dir manner wéi 18 Joer al sidd oder méi wéi 60, faalt der och eraus."

D'Delphine Prüm seet si kéint sech net domadder ufrënnen, eppes z'ënnerschreiwen, wou ganz vill Leit géifen am Ree stoe gelooss ginn. Déi duerchschnëttlech Käschte fir eng ambulant Therapie leien, enger däitscher Etüd no bei 3.200 Euro. Wann e Mënsch eng Therapie mécht, géifen awer ongeféier dräi Mol sou vill Sue gespuert ginn, zum Beispill duerch manner Krankeschäiner a manner somatesch Krankheeten.

D'Presidentin vun der Fapsylux ass kloer der Meenung, datt elo och d'Ministere vun der Securité sociale an der Santé gefuerdert sinn, fir aus der aktueller Sakgaass erauszekommen.

D'Gesondheetskeess selwer wollt iwwregens wärend der Suspensioun vun de Verhandlunge keen Interview ginn.