Fir alles ronderëm de Rendez-vous beim Dokter digital kënnen ze maachen, feelt virun allem nach déi elektronesch Ënnerschrëft, bedauert d’AMMD.

Fir d’Doktesch- an Zänndokteschassociatioun wier dat d’Léisung, fir déi ganz Prozedur kënnen digital ze maachen, vum Bezuelen, der Ordonnance, der Krankschreiwung an och dem Remboursement vun der CNS. Ma bis ewell géing sech d’Agence eSanté enger elektronescher Ënnerschrëft queesch stellen.

Dysfonctionnementer bei Agence eSanté / Rep. Fanny Kinsch

Haaptkritikpunkt vun der Dokteschassociatioun ass, datt d'Gesondheetsagence net géing d'Wichtegkeet vun enger elektronescher Ënnerschrëft unerkennen - dobäi wier dat eng juristesch Obligatioun, et géing dës d'digital Transmissiounen méi sécher maachen an et och erméiglechen, méi Demarchen online ze maachen, sou den AMMD-President Alain Schmit.

"Et geet jo net just ëm e Remboursement accéléré, wéi en elo effektiv en place ass, mee eis Vue war jo dès le départ, dass de Patient kéint iwwert eng App fräi seng Dokumenter verfügen, déi validéiert op engem DSP (Dossier Soins Partagés) stockéiert sinn, déi e kéint mat sengem Dokter de confiance echangéieren, wou e kéint an d'Apdikte goen, mat senge signéierten Dokumenter. All dat gëtt dem Patient eng enorm Fräiheet, déi en an deem System, wéi en elo vun der Agence ausgeduecht ass, net méiglech ass."

D'Dokteren hätte ganz gutt Erfarunge mat hirer eegener Handy-Applikatioun "GesondheetsApp" gemaach - hei wier d'Zäit vum Remboursement vu bis zu 2 Méint op 2 Deeg reduzéiert ginn, esou den Alain Schmit. Allerdéngs géing een hei vun der Agence eSanté Steng an de Wee geluecht kréien. D'AMMD reprochéiert der Agence schlechte Wëllen... op eng Reunioun iwwert d'digital Prescriptioune wier een emol net invitéiert ginn.

"Si hunn d'Spideeler invitéiert, si hunn d'Laboen invitéiert, mee si hunn eis net invitéiert. An ech sinn dann awer dohinner gaangen, well ech do matkritt hunn, datt déi Reunioun sollt stattfannen. Ech ginn dann am Compte rendu vun där Sitzung als Non-invité gefouert. Ech hunn eng Interventioun gemaach zum Schluss wou ech gesot hunn, mir hätten elo an där annerhallwer Stonn Presentatioun vun der Agence 100 Mol dat Wuert "den Dokter", "de Prescripteur" héieren, just genee dee war net invitéiert an ech géing dat staark regrettéieren, dat war deen eenzege Commentaire, deen ech gemaach hunn, deen huet sech och net am Compte rendu duerno erëmfonnt."

Den Interessi wier do, bei enger ronn 100 Dokteren, déi déi digital Offer ubidden, hätten eng 7.000 Patienten d’App erofgelueden. Ronn 10.000 Mémoires d’honoraire wiere schonn elektronesch bezuelt ginn.

Ma bis ewell wier de Fonctionnement awer schwéierfälleg, well eng Partie Codë gefrot ginn, esou wéi och d’Verifikatioun duerch de Luxtrust-System. Ma dës Token oder Coden hätten d’Leit awer dacks net dobäi, wa si an d’Praxis kommen.

Dat féiert dann dozou, dass de System awer net ka genotzt ginn. D’AMMD wéilt eng laangfristeg Léisung fir d’Patiente fannen, esou de President vun der AMMD, den Dr. Alain Schmit.

De Ball géing elo bei der Politik leien, well "mat de Fonctionnairë vun der Agence eSanté hu mir opginn", esou nach d’AMMD. D’Doktere wéissten den Ament net, wéi et nach sollt weidergoen.

D'Doktesch- an Zänndokteschassociatioun fillt sech an hirer Kritik un der Agence eSanté och confirméiert duerch eng parlamentaresch Fro vum gréngen Deputéierte Marc Hansen un d'Gesondheetsministesch an de Sozialminister vum 23. November. D'Ministeren hunn ee Mount Zäit, fir dorop z'äntweren.

Hei d'Reaktioun vun de betraffene Ministèren

La sécurité des données de santé et l’interopérabilité des systèmes sont les impératifs et les priorités primordiales à établir dans le cadre de la réalisation de la plateforme commune par l’Agence eSanté (03.12.2021)

Communiqué par : ministère de la Santé / ministère de la Sécurité sociale

 

Les données de santé sont des données à caractère personnel particulières considérées comme sensibles. Elles font l’objet d’une protection particulière par le cadre règlementaire national et européen afin de garantir le respect de la vie privée des citoyens.

L’Agence eSanté s’est fixée un cadre d’interopérabilité avec des standards de sécurité particulièrement élevés pour garantir en permanence la protection des données de santé des patients et prévenir tout accès non autorisé à ces données.

Depuis sa création, l'Association des médecins et médecins-dentistes (AMMD), en tant membre constituant de l’Agence eSanté, a partagé la nécessité d’un niveau de sécurité élevé pour les données de santé.

Ces standards de sécurité s’appliquent non seulement pour la plateforme nationale d’échange des données de santé, mais également pour tout logiciel, système informatique d’un établissement ou d’un éditeur d’un logiciel connecté à la plateforme.

Pour sécuriser les données dans tout le processus de dématérialisation, le cadre d’interopérabilité déterminé pour la plateforme nationale doit être respecté par tout utilisateur de la plateforme de l’Agence eSanté.

Compte tenu de ces exigences et importants défis, la ministre de la Santé et le ministre de la Sécurité sociale ont sollicité le support du Centre des technologies de l'information de l'État (CTIE) pour procéder à une évaluation neutre de la solution proposée par la société DHN notamment par rapport au cadre d’interopérabilité avec l’Agence eSanté. En parallèle, la Caisse nationale de santé a également commandité une étude opérationnelle auprès d’un consultant externe portant sur la solution proposée par DHN mais en lien avec ses besoins spécifiques.

Par ailleurs, une réunion du conseil de gérance de l’Agence eSanté aura lieu au courant de la semaine prochaine lors de laquelle les différents points ouverts seront discutés.

Le ministère de la Santé et le ministère de la Sécurité sociale communiqueront sur l’évolution future du dossier après réception des deux études commanditées.