Zanter dem Ufank vum Mount gëllt eng nei Nomenclature, déi méi Leeschtunge vun den Hiewamme couvréiert.

Doduerch hunn d'Fraen elo de Choix, vu wiem se wëlle wärend hirer Schwangerschaft betreit ginn. An dat vu virun der Gebuert bis och nach dono.

D'Presidentin vun der Associatioun vun den Hiewammen Nadine Barthel schwätzt vun enger grousser Valorisatioun fir dës Aarbecht, déi géing fir méi Zefriddenheet suergen. Dat souwuel bei den Hiewammen, wéi awer och mat Sécherheet bei de schwangere Fraen.
Schonns 2019 goufen et Ännerungen an der Nomenclature, wat d’Aufgabe vun der Hiewamm ugeet. No weidere gutt 2 Joer Verhandlunge mat der Associatioun vun den Hiewammen, der ALSF, geet d'CNS elo nach e Schratt méi wäit, wéi d’Presidentin Nadine Barthel erkläert:

Elo huet d’Fra de Choix zréck a ka wielen, wie se wëllt hir Schwangerschaft iwwerwaache loossen. Also ob se just wëll bei de Gynekolog goen oder just bei d’Hiewamm. A se huet de Choix, ob se wëll an der Maternité accouchéieren oder ob se wëll Doheem accouchéieren, dat war virdrun nach net de Fall.

Well elo kann d’Hiewamm och onofhängeg, also net an enger Maternité, alles dat ubidden, wat se an hire Studie geléiert huet. Bis sech dat awer als Realitéit um Terrain erëmspigelt, kéint et nach e bëssi daueren.

Déi meeschten Hiewamme schaffen an enger Maternité. Mir hunn awer an deene leschte Joer festgestallt, datt d’Hiewammen dobaussen am liberale Beräich immens vill eropgaange sinn. Déi lescht Joren huet sech d’Zuel vun hinne quasi verduebelt oder scho bal verdräifacht.

Grond dofir ass, d'Nomenclature vun 2019. Doduerch war et fir d'Hiewamme méi einfach ginn, onofhängeg kënnen ze schaffen. D'Konditioune hu sech awer elo nach eng Kéier verbessert. An den Ae vum Nadine Barthel eng positiv Entwécklung, och fir déi schwanger Fraen, déi de Service kënnen an Usproch huelen.

D’Fra geet bei déi Hiewamm, déi se sech erausgesicht huet. Si gëtt da wärend der Schwangerschaft vun dëser betreit. Eventuell och bei der Gebuert, wann déi Hiewamm Hausgebuerte mécht. An och an der Zäit dono. Dat heescht, et ass eng kontinuéierlech Betreiung vun A bis Z vun der selwechter Hiewamm fir déi selwecht Fra. Datt ass e ganz grousse Pluspunkt fir d’Fraen. 

Etüde géinge souguer drop hiweisen, datt esou eng kontinuéierlech Betreiung de Risk vu Fréigebuerten oder och fir e Kaiserschnëtt géing méi kleng maachen. Trotzdeem bleiwen nach ëmmer Ännerungsvirschléi.

Zum Beispill sinn d’Gebuertszoulagen nach net un d’Hiewamme gekoppelt. Da kann d’Hiewamm de Moment nach keng Echographië maachen. Et sinn also nach aner Klengegkeeten, déi musse geännert ginn. Mä am grousse Ganze si mer schonn immens frou iwwer déi doten Evaluatioun.

Well schliisslech wier déi nei Ännerungen eng Upassung un d’Nopeschlänner. Bis elo wier een zu Lëtzebuerg nach hannendra gewiescht, wat de Remboursement hei vu verschidde Leeschtungen duerch d'CNS betrëfft.

Well d'Hiewamm elo ka Gebuerte bausst der Klinik begleeden, gi sougenannte Gebuertshaiser, wéi et se an eisen Nopeschlänner ginn, och zu Lëtzebuerg eng nei Optioun. De groussen Ënnerscheed zu enger Gebuert an der Maternité ass do, datt da just eng Hiewamm oder eben e klenge Pool vun Hiewammen d’Gebuert begleet an net wéi an der Klinick jee no Schicht e puer. Dëst géing méiglecherweis méi e familiären a gemittleche Kader schafen, sou d’Nadine Barthel