Den Nohaltegkeetsrot fuerdert eng Ëmstellung vum System, fir de globalen Defie gerecht ze ginn.

"Manner" ass d'Devise vum Nohaltegkeetsrot fir d'Walen 2023. De Gremium besteet aus 15 Memberen. Wärend engem Joer hunn dës Proposen ausgeschafft déi d'Parteie solle matgedeelt kréien. D'Zil ass eng méi nohalteg Gesellschaft.

De Verbrauch vu Ressourcë reduzéieren, dat verlaangt de Nohaltegkeetsrot. Et bräicht een eng Ëmstellung vum System, fir de globalen Defie gerecht ze ginn. Dës Kris ass eng aner wéi dat, wat ee bis dato kannt huet, esou de President vum Nohaltegkeetssrot Romain Poulles: "Et geet hei ëm planetär Grenzen. Sou vill Krisen aus de leschten zwee honnert Joer waren ebe sozial Krisen am wäitste Sënn vum Wuert an d'sozial Krisen, déi kënnt Der verhandele mat Gruppe vu Leit, déi kënnt Der diskutéieren, do kënnt Der e Konsens fannen, do kënnt Der zum Deel och keen eben fannen, da bleiwen et Krisen, mä se si verhandelbar, mat de planetäre Grenze kënne mer net verhandelen."

D'Changementer mussen also op aner Niveaue kommen. Eng Pist gesäit de Conseil du développement durable an de Schoulen. Et misst een d'Kanner vu Klengem u fir nohalteg Theme sensibiliséieren. Eng aner Schrauf, un där an den Ae vum Rot zu Lëtzebuerg ka gedréint ginn, ass déi vum sougenannten Tanktourismus. De Grand-Duché sollt seng Sprit-Präisser un d'Nopeschlänner upassen. D'Christina Ehlert, Memberin vum Nohaltegkeetsrot: "Tanktourismus in Luxemburg ist sicherlich ein Thema hier, dass die Begünstigungen, die es in Luxemburg bislang steuerlich gibt, dass die abgeschafft werden müssen und das betrifft nicht nur den Treibstoff, des Benzins und Diesels, sondern auch die Luxusprodukte, die teilweise auch eine Zukraft haben nach Luxemburg, Angleichung an die Nachbarländer ist hier das Ziel."

Allgemeng wier et enorm wichteg, d'Bierger an d'Biergerinne matzehuelen a si um Changement sou gutt et geet ze bedeelegen. "De Bierger muss an dat Ganzt agebonne ginn, wann de Bierger net agebonnen gëtt, wann en net versteet, wann en net deelhëlt, wann en net mat Decisiounen hëlt, da kréie mer de Bierger net mat op de Wee, dofir brauche mer eng ganz ambitiéis Politik vu Biergerbedeelegung."

Natierlech kann eng nohalteg Gesellschaft sech net eleng zu Lëtzebuerg realiséieren, sou nach de Nohaltegkeetsrot. Dofir muss iwwer d'Grenzen eraus politesch zesummegeschafft ginn. Op internationalem Niveau missten d'Regierungen alleguer un engem Strang zéien.