De Staat huet nach keng privat Immobiliëprojeten opkaaft. Dat huet de Logementsministère RTL op Nofro hi matgedeelt.

Et lafen awer Diskussioune mat Promoteuren, fir Projeten opzekafen. De Minister Henri Kox hat virun 2 Woche géigeniwwer RTL confirméiert, datt een dat wéilt maachen, fir ze verhënneren, datt Promoteuren op hire Projete sëtze bleiwen an Aarbechter an de Chômage geroden. De Bau- an Immobiliësecteur wieren aktuell, virun allem wéinst der Hausse vun den Zënsen, ferm veronséchert.

Mat wéi enge Promoteure geschwat gëtt, respektiv wéi eng Projeten a Fro kommen, wëll de Logementsministère eréischt kommunizéieren, wann d'Verhandlungen ofgeschloss sinn. Dat géing dann am Rapport vum Fonds spécial de soutien au développement du logement matgedeelt ginn. De Ministère huet och nach "guer näischt ugebueden" an dementéiert domadder Informatiounen, déi un eis erugedroe goufen, datt 7.500 Euro de Metercarré fir e Projet ugebuede gi wieren (wat zum Beispill dem duerchschnëttleche Präis zu Déifferdeng oder Dikrech entsprécht).

"Et gëllt de Cahier des charges fir d'Aides à la pierre", sou de Ministère. Dee Cahier des charges gesäit maximal Beträg vir, déi a Fro kommen. Mä déi Beträg missten och nach vu Fall zu Fall gerechtfäerdegt ginn. Dës Analys géing eng Kommissioun maachen, an där Mataarbechter vum Ministère, vum Fonds du Logement a vun der SNHBM sinn. Déi Kommissioun analyséiert Proposen a mécht dem Minister Virschléi wéi e kéint mat de Proposen ëmgoen.

Am Staatsbudget sinn 192 Milliounen Euro fir de Fonds spécial virgesinn, mä dee Budget kéint ugepasst ginn, wa sech interessant Projeten erginn, sou nach de Logementsministère.