D'Etüd a Kanada huet jiddwerfalls bewisen, Sport a Beweegung maache schlau.

Mat méi Sport a Beweegung an der Schoul an enger gläichzäiteger Reduktioun vun de Stonnen an de Basisfächer bleiwen d'schoulesch Resultater d'nämmlecht, respektiv ginn esouguer besser, dat huet eng Etüd vun der Universitéit vum Québec a Kanada erausfonnt. Hei zu Lëtzebuerg fänkt ee lues awer sécher un, sech ëmmer méi bewosst ze ginn, d'Qualitéit vun der Ausbildung vun de Leit, déi de Kanner de Goût um Sport an un der Beweegung an de formalen an non-formalen Strukturen solle vermëttelen, muss stëmmen.

Sport a Beweegung wichteg/Reportage Franky Hippert

Den Dan Kersch ass elo zanter engem décke Joer Sportminister. Op verschidde Plaze war ze héieren, datt dee Beräich net dem Dan Kersch säi gréissten Dada wär: "Et ass menger Meenung no net esou. Ech weess, datt mer e Beweegungsproblem bei de Jonken hunn. Et ass vun entscheedendster Bedeitung, d'Kanner am allerjéngsten Alter un de Sport ze bannen."

Et ass extrem wichteg, de Kanner vun Klengem un, am beschten schonn an de Crèchen an duerno am Precoce an am Préscolaire, de Goût un der Beweegung an um Sport ze ginn.

"Ech si frou, datt mer zanter November eng nei Formation continue hunn, fir déi Leit, déi mat de Kanner schaffen. Et ass nach vill Iwwerzeegungsaarbecht ze leeschten", betount den Dan Kersch.

Just 21 vu 25 Plaze goufen op der Uni.lu genotzt.

Zanter dësem Joer gëtt et eng Plattform mat de Maison Relaisen an der Lasep, wou awer weder de Sportsministère nach d'Eneps, déi fir d'Formatioune vun de Sportsleit responsabel ass, dra sinn: "All Enseignant geet duerch eng Formatioun, wou en och soll Sport vermëttelen."

Am Fondamental, fréier Primärschoul genannt, gëtt et jo eng Penurie beim Léierpersonal. D'Fro stellt sech jo do, ob d'Schoulmeeschteren an d'Joffere sech net op d'Basisfächer sollte konzentréieren a Fächer wéi Sport oder Musek vu Leit gehale gëtt, déi och déi richteg Formatioun dovun hunn.

"Och wann ech elo an engem Mount Vize-Premier sinn, wäert ech mech hidden an d'Kompetenze vum Educatiounsministère dranzeschwätzen. Et soll awer net verhënneren, iwwert d'Formation continue d'Leit op de leschte Stand ze bréngen.", esou nach de Sportminister.

D'Etüd a Kanada huet jiddwerfalls bewisen, Sport a Beweegung maache schlau.

A mëttel- a laangfristeg huet déi politesch Astellung zu méi Sport a Beweegung bei de Kanner och positiv Auswierkungen op ganz aner Beräicher, wéi zum Beispill d'Gesondheetskeesen oder de respektvollen Ëmgang ënnerteneen.