Greta oder och Nadia - zwee Nimm vu Fraen, déi fir eppes stinn, wat haut seelen ginn ass: Courage fir opzestoen a sech ze wieren. Duerfir kann de Roy Grotz och nëmmen de Kapp rëselen, wann Eelerer iwwer Jonker jugéieren ...

AUDIO: Stitt op! Commentaire Roy Grotz

... an dësem Fall schwätzen ech natierlech vum Greta Thunberg, déi mat un der Wéi stoung, dass reegelméisseg freides Jonker op d'Strooss ginn, fir sech derfir staark ze maachen, datt eppes géint d'Effekter vum Klimawandel geschitt.

Ech kann nëmmen soen, dass amplaz erofloossend op dës Jonk ze kucken an se ze beléieren, wéini se an d'Schoul ze goen hunn a mat wéi engen Autoe si ze fueren oder net hunn, mer besser dru géifen doen, si gewäerden ze loossen a se derzou ze motivéieren, et net bei der enger Kéier Protest ze beloossen.

Wien, wann net déi Jonk, déi wëssen, dass si d'Ierwe vun dëser Welt - an engem zum Deel traurege Biodiversitéitszoustand - sinn, sollen dann op d'Strosss goen a sech wieren?

Kloer solle si och hiert Liewen an Handelen zu Nohaltegkeet ausriichten a sech bewosst maachen, fir wat si do manifestéieren, mä merde alors, dir anonym Lästerer a Pseudo-Schlauer hannert den Ecranen, gestitt dëse selwechte Jonken dach zou, datt si wëssen, wat se maachen. Souguer wëssen, wat si do op hir provokativ Pancartë schreiwen - eppes wat hinnen jo gelongen ass, nämlech de Fanger an d'Wonn ze leeën.

Dat ass gutt esou an duefir och mäi vollste Support fir den Tëscheruff vum Kolleg Luc Marteling op dëser Plaz, deen denoncéiert, wéi primitiv einfach iwwer engagéiert Jonker erofgekuckt gëtt.

En anert Beispill, wou Courage gefuerdert ass? Deen zweeten Numm, Nadia, Nadia Murat, eng vun den Invitéeën um Forum, wou de Viol als Krichswaff thematiséiert gëtt - hei am Land, initiéiert duerch d'Grande-Duchesse, déi och sI, net einfach nokuckt, mä dës Reunioun, déi opwullt, per force wollt organiséieren.

Ebe mat engem Nadia Murat - als Beispill - fir dat onvirstelltbaart Leed, dat den iwwerliewenden Fraen ugedoe gouf, wann de Viol als Krichswaff agesat gëtt; dës Iwwerliewend vum Genozid un de Jesiden huet de Calvaire beschriwwen, dee Fraen hu missten erdroen - och si ass net sëtze bliwwen, mä mat enger Fauscht opgestanen, fir sech ze wieren - Stand - Speak - Rise Up - och nom Forum soll eis all, Jonker an hirer Cause, an eis eeler Generatioun dee Motto beweegen, net nozekucken, sech ze wiere géint Ongerechtegkeet an opzestoen, wann et drëms geet, mat voller Iwwerzeegung fir eng Saach anzestoen, hannert där ee steet.

Courage deemno ...