Den Zoustand vun der Natioun ass also beschriwwen - op d'mannst dem "wording" vun der Regierung no. A sengem Tëscheruff seet sech de Roy Grotz den Owend bestäerkt am Gefill, datt de Staatsminister ganz sensibel op d'Vox populi ass.

Den Tëscheruff vum Roy Grotz

Wat jo och e "fort" vum volleksnoe Xavier Bettel ass.

An duerfir ass faktuell och näischt u sengem Discours auszesetzen - all d'Kriticken un de leschten Discoursen - ze pauschal, ze vill iwwerflächlech, quasi null Contenu, huet de liberale Regierungschef contrecarréiert. Et goufe vill Zuele geliwwert, d'Knackpunkten, wou et am Land brennt, goufe benannt an d'Vollek krut en optimistesche Message mat op de Wee, deen aus der Kris soll erausféieren.

Kloer, huet et sech de Staatsminister net huele gelooss, senger Ekipp op d'Schëller ze klappen, fir d'Gestioun vun der Kris, an dat ass mat engem décke Stabilitéitspak jo och legitimme.

Kee soll hänke gelooss ginn, fir Jidderee soll de Sozialstaat spillen, jonk, jugendlech, eeler oder matten dran am Liewen oder handicapéiert an op Soinen ugewisen, fir Jiddwereen ass de Staat do. De Xavier Bettel huet et verstanen, d'Ministère vu senge Parteikolleege ervirzesträichen, mä och de Klima an d'Hëllefe fir d'Chômeure ginn net vergiess. Et ass en Etat de la Nation, deen iwwert d'Bestandsopnam erausgaangen ass. D'Stock Options si fort, de Logementsprobleem gëtt am Usaz ugepaakt, d'Ekonomie kritt frësch Loft, d'Steierreform muss no hanne getässelt ginn an d'FISe gi stramm erbäigeholl. D'Regierung huet agesinn, datt Sonndesrieden net méi duerginn. Den Etat de la Nation dréit dann och ganz kloer d'Handschrëft vu méi Ministeren, déi hir Notten eraginn hunn - d'Handlungsbereedschaft an de Reformwëlle gëtt dokumentéiert. Dat enger Revolutioun an der politescher Demarche war net ze rechnen - an déi gouf et och net - Blo-Rout-Gréng wëllen et jo och bis 2023 nach packen.

Den Ënnerbau vum Etat de la Nation façon Bettel liwwert e Mëttwoch de bloe Parteikolleeg Gramegna, deen och keng weider kopernikanesch Revolutioun méi wäert annoncéieren, mä alles drusetzt fir Hoffnung ze maachen, datt mer aus der Kris an der Pandemie hallefweegs ongeschuer erauskommen - d'Inzenéierung ass deemno perfekt.

D'Ried vun en Dënschdeg täuscht awer net driwwer ewech, datt e waarmen a laangen Hierscht a Wanter op eis duerkommen a wa mer keng sanitär Rigueur hunn a keng Distanzen halen, ass dee nächsten état de crise ewell virprogramméiert. Ech halen et do mam Premier - elo verzichten, fir herno ze genéissen! Schéiwieder-Rhetorik - mä dëst d'Kéier iwwerliewenswichteg!