Mir haten eis därmoosse gefreet an awer blouf de Festival 2020 ouni neie Modell. Copy Paste deemno och fir dës Editioun.

Ausser Séries spéciales...

...näischt Neies bei Lotus. An der Chefetage zu Hethel, England si se zefridden. D’Vente goungen am Verglach mat 2019 ëm 4,4 % erop, Bestseller sinn d’Modeller Elise, Exige an Evora.