Am Gespréich mam Marie Gales mécht d'Michèle Sinner e klenge Réckbléck iwwert déi drëtt Woch Walcampagne op den Antenne vun RTL.

Wichteg Froen dës Woch: Kënnen d'ADR an de Claude Meisch richteg rechnen? Firwat experimentéieren déi Gréng mat Kniddelen an eiser Zukunft?

Réckbléck op déi drëtt Woch Walcampagne