Déi schwaarz-blo Regierung steet, d'Poste si verdeelt, de Koalitiounsaccord annoncéiert d'Mesurë fir déi nächste 5 Joer. De Pit Everling pickt am Commentaire en nawell ëmstriddent Element raus: d'Gemengepolice. En Dossier, deen a sengen Ae kéint zur Farce ginn.

Commentaire vum Pit Everling

D'Gemengepolice huet et also tatsächlech an de Koalitiounsaccord gepackt, och wann hannert den zouenen Diere vu Senneng deen een oder aner wuel d'Fauscht an der Täsch gemaach huet an dës Iddi léiwer diskret duerch de Schredder gekéiert hätt. D'Verspriechen aus béide Walprogrammer gi jo dann emol agehalen, alt dat!

Gewosst ass bis elo net vill: De Corps soll an d'national Police integréiert ginn an de Buergermeeschter soll en Direktiouns-Pouvoir kréien.

Wat einfach kléngt, kéint an der Ëmsetzung zur "mer à boire" ginn.

1999 goufe Gendarmerie a Police fusionéiert, grad well d'Koexistenz vu verschiddenen Entitéite komplizéiert war.

Och elo stelle sech eng Rei Froen:

Wéi kann den neie Corps parallel zum Rescht vun der Police funktionéieren?
Wéini intervenéieren déi kommunal- a wéini déi national Beamten?
Sinn d'Kompetenzen déi selwecht?
Wéi koexistéieren kommunal Polizisten an Agents Municipaux?
Wéi grouss soll de Corps ginn?
Wou soll dat Personal iwwerhaapt hierkommen, mat Bléck op déi generell Rekrutementsproblemer bei der Police?
Wéi vill Uertschafte komme fir sou eng lokal Police a Fro? Just d'Stad an Esch oder nach anerer?
Wat genee däerf e Buergermeeschter enger Police ordonéieren?
Ass et net prinzipiell schwiereg, datt gewielte Gemengevertrieder Policebeamte soen, wat se ze maachen hunn?
Si Konflikter tëscht dem Schäfferot, dem Policeminister an der Policedirektioun net virprogramméiert?

Et gëtt een d'Gefill net lass, datt d'Iddi vun der Gemengepolice a béide Parteie vu wéinege kommunale Mandatairen duerchgeboxt an elo op en nationalen Niveau gehuewe gouf.

D'Diskussioun ass vläicht net just d'Resultat vu Sécherheetsproblemer oder engem Sécherheetsempfannen, mä och vu politesche Reiwereien aus der leschter Legislaturperiod, an där et jo plazeweis chronesche Clinch gouf tëscht verschiddene Gemengevertrieder an dem Policeminister.

Manktem u Personal, net genuch Moyenen um Terrain, opwänneg administrativ Demarchen! Ob eng Gemengepolice d'Äntwert op déi wierklech Problemer bei der Police ass, dat kann een op d'mannst bezweiwelen.

De Staatsrot freet sech op alle Fall elo schonn op de Projet, dee wierklech ganz gutt geschriwwe muss ginn. Soss riskéiert d'Gemengepolice, zu enger vun de Bouletten aus den nächste 5 Joer ze ginn.