Wann een dëser Deeg duerch d'Péitruss spadséiert, gesäit een, datt vis-à-vis vum Minigolf a kuerzer Zäit e fonkelneie Parking entstanen ass.

Doriwwer kéint ee sech mol wonneren, goung net rieds dovunner, datt den Zichelchen, deen iwwer 15 Joer hei seng Toure gedréint huet, wéinst der Renaturatioun misst plënneren.

Wéi soll d'Péitruss duerno ausgesinn? Extrait aus dem Projet détaillé vum 25. Juni 2019 / © Ville de Luxembourg

Wann ee sech dann de Plang vum Renaturatiounsprojet um Internetsite vun der Stad Lëtzebuerg ukuckt, gesäit een, datt hei och op dëser Plaz e Parking virgesinn ass.

Hei ass ze liesen, datt elo am Juni 2020 d'Viiraarbechten ugefaangen hunn - dozou gehéiere géif d'Schafe vun engem provisoreschem Parking an archäologesch Gruewungen am Beräich, an deem d'Péitruss op d'Uelzecht trefft.

Op Nofro hi krute mir vum Direkter vum zoustännegen Zerwiss bei der Stad Lëtzebuerg Nico Pundel präziséiert, datt den neie Parking nëmme provisoresch ass. Um Parking op där anerer Säit vun der Strooss géifen nämlech geschwënn déi archeologesch Gruewungen ufänken an et wéilt een den Awunner vum Gronn awer nach Parkméiglechkeete loossen. Méi spéit kennt dann dee richtege Parking dohin, deen awer anescht amenagéiert wäert sinn. Et géif ee sech iwwerdeems net ze vill Suerge maachen, datt ee wéinst der Corona-Kris Retard mam Projet géif kréien, et hätt ee vum Entrepreneur verséchert kritt, datt de Planning kéint agehale ginn. D'Renaturatioun vun deem Deel vun der Péitruss soll fir d'Gaardenausstellung LUGA 2023 fäerdeg ginn.