Fir ronn 52.000 Kanner huet um Méindeg d'Grondschoul nees ugefaangen. De Claude Meisch seet am Communiqué allen Acteure "Merci" fir déi gutt Aarbecht.

No 10 Wochen zouene Dieren, war et e Méindeg dann d'Rentrée vun de Grondschoulkanner zu Lëtzebuerg. Ma et war simultan och d'Rentrée vun de Betreiungsstrukturen a Kompetenzzenteren.

Dem Educatiounsministère no stoung de Modell, dee fir dës Rentrée ausgewielt gouf, am Zeeche vun der Sécherheet an der Bildungschance fir all Schüler.

52% vun de ronn 52.000 Kanner gi just fir d'Léierwoch moies an d'Schoul. 42% si moies an den Études surveillées ageschriwwen a ronn 30% sinn och nomëttes an der Betreiung, heescht et am Communiqué vum Bildungsministère.

Zu Lëtzebuerg ass dës Rentrée jo sou gereegelt, dass all Kand d'Méiglechkeet kritt an d'Schoul ze goen, sou dass verschidde Gruppe vu Kanner doheem bleiwen an déi aner Grupp an d'Schoul geet, fir esou d'Unzuel u Kanner an der Schoul ze miniméieren. Dono géifen dës Gruppen da getosch ginn, sou dass déi Kanner, déi eng Woch doheem ënnerriicht goufen, déi Woch drop kënnen an d'Schoul goen a vis versa. Hei hätt et dann och eng gutt Zesummenaarbecht ginn, sou dass dëse Modell och konnt mat Succès ëmgesat ginn.

Essentiell Contenue goufe mat de regionalen Direktiounen definéiert, déi nach musse mam Schüler bis Enn dës Joer duerchgeholl ginn, fir dann och kënnen an dat nächst Schouljoer am September ze goen. Den Impakt op de Bildungswee vun de Schüler soll sou kleng wéi méiglech bleiwen, sou dass d'Schoulen am September nees normal kënnen opgoen.

An Zesummenaarbecht mat de Gemengen, de Maison Relaisen, dem Syvicol, der Fedas, der Felsea a ville weideren Acteure konnt och d'Zesummespill tëscht der Schoul an der Betreiung garantéiert ginn, gëtt am Communiqué ënnerstrach.

De Minister seet a sengem Schreiwes ausdrécklech allen Acteure Merci, déi matgehollef hunn, dës "Mammutaufgab" ëmzesetzen.

Iwwer 1.000 qualifizéiert Persoune konnten no engem Opruff vum Ministère zousätzlech rekrutéiert ginn, fir den Oflaf an der Schoul ze garantéieren. Fir d'Études surveillées goufen eleng 1.000 Leit nach eemol rekrutéiert an nach eemol 300 Persoune fir d'Betreiung nomëttes.

Iwwert de Wee vun der Cellule logistique, déi vun der Regierung op d'Been gestallt gouf, konnten dann och d'Grondschoulen a Lycéeën, sou wéi d'Betreiungsstrukturen an d'Kompetenzzenteren ekipéiert ginn.

Hei eng kleng Iwwersiicht vum Material dat zur Dispositioun gestallt gouf:

Buffen: 392.000 Stéck
Chirurgesch Masken: 1.750.000 Stéck
Spender fir Desinfektiounsmëttelen: 28.000 Stéck
Duerchsichteg Protektiounswänn: 9.000 Stéck
Visièren: 8.000 Stéck
Cônen (Circulatiouns-Hittercher): 5.000 Stéck
Signalisatiouns-Tape: 236 Kilometer
Markéierungsbänner: 216 Kilometer

Schoulrentrée zu Käerch an zu Walfer

Et war eng ganz ongewinnte Rentrée e Méindeg de Moien an der Grondschoul: mat Masken, Feiler, Bännercher, Hittercher an der permanenter Devise "Hänn wäschen".  D'Schüler aus dem Fondamental si jo och a Gruppen agedeelt a si gi wann néideg och no der Schoul betreit.

RTL war e Méindeg de Moie mat der Kamera an der Grondschoul zu Käerch. Hei ass den éischte Schouldag no 10 Woche Confinement ganz disziplinéiert an ouni Chaos ofgelaf.

D'Annick Goerens war fir RTL e Méindeg de Moie bei der Schoulrentrée zu Walfer mat dobäi.

Rentrée Grondschoul Walfer / Reportage Annick Goerens

Schreiwes vum Schoulministère[block type="title"]

Gelongene Start an der Grondschoul am Zeeche vun der Sécherheet a vu faire Bildungschancen (25.05.2020)

Fir ronn 52.000 Kanner fänkt dës Woch d’Schoul nees un. No zéng Woche sinn de Moien déi éischt Kanner nees an d’Schoul, an d’Betreiungsstruktur oder an ee vun de Kompetenzzentere gaangen. De Modell, deen d’Regierung dobäi gewielt huet, war ambitiéis a stoung am Zeeche vun der Sécherheet, awer och vun der Garantie vun de Bildungschancë fir all Schüler. Dës zweet Schoulrentrée ënnert de sanitäre Bedingunge vun der Corona-Kris war eng eemoleg Herkules-Aufgab. Innerhalb vu kierzter Zäit huet en neie System missen ausgeschafft an ëmgesat ginn. Haut um Dag vun der Rentrée weist sech, dass dëse Modell fonctionéiert an d’Ziler konnten erreecht ginn. Dank dem Engagement vun alle Bedeelegten.

52% vun de ronn 52.000 Kanner si just fir d’Léierwoch moies an der Schoul. 42% si moies an den Études surveillées ageschriwwen. Ronn 30% sinn och nomëttes an der Betreiung.

Beschoulung fir all Kand
De sanitäre Kader huet dës Rentrée bestëmmt an et war vu vir era kloer, datt et keng Optioun wier, déi ganz Schoulpopulatioun beieneen eranzehuelen. Am Géigesaz zu eisen Nopeschlänner huet d’Lëtzebuerger Regierung sech dowéinst fir e Modell decidéiert, bei deem net nëmme bestëmmte Klassen zeréck an d’Schoul dierfe goen, mee all Kand an de Genoss kënnt vun enger Beschoulung. Dëst wier net méiglech gewiescht ouni eng intensiv Kollaboratioun tëscht de Schoulen an de Strukture vun der non-formaler Bildung (Maison-relaisen, Foyer-scolairen). Lëtzebuerg konnt seng Stäerkten ausspille mat gutt entwéckelte Gemengestrukturen, déi elo Hand an Hand mat de Schoulen zesummeschaffen.

Schouljoer ofschléissen an net ofbriechen
An enker Kollaboratioun mat de regionalen Direktioune goufen essentiell Contenuen definéiert, déi nach bis d’Enn vum Joer mat de Kanner sollen duerchgeholl ginn, fir datt se prett si fir dat nächst Schouljoer. Et gëtt sech deemno drop konzentréiert, d’Schouljoer propper ofzeschléissen an all Schüler nach deen néidege schoulesche Bagage mat op de Wee ze ginn. D’Corona-Kris soll an deem Sënn kee laangfristegen Impakt op de Bildungswee vun de Schüler hunn, an der Hoffnung, datt d’Kris am September iwwerstanen ass an d’Schoulen nees normal kënnen opgoen.

Léisungen zesumme mat de Schoulpartner ausgeschafft an ëmgesat
Am Fondamental, wou d’Gebaier ënnert der Gemengenautoritéit stinn, ass enk zesummegeschafft ginn, fir déi néideg Mesuren en place ze setzen. Donieft goufen d’Gestionnairë vun de Maison-relaisen an déi sozio-edukativ Träger mat erugezu fir d’Betreiungszäit ze assuréieren. Eng Plattform mam Syvicol, der Fedas an der Felsea huet et erlaabt, d’Zesummespill tëscht der Schoul an der Betreiung ze organiséieren, fir datt dës kënnen Hand an Hand goen. Et gouf och reegelméisseg Echangë mam Gesondheetsministère, de Gewerkschaften, den Elterevertrieder, Fuerscher, asw.

Den Educatiounsminister Claude Meisch adresséiert e ganz grousse Merci un all déi Acteuren, déi dës Mammutaufgab mat gemeeschtert hunn, notamment un d’Regionaldirektiounen, d’Presidente vun de Schoulcomitéen, d’Enseignanten, d’Educateuren an d’Personal aus de Maison-relaisen, d’Personal aus de Kompetenzzenteren, d’Mataarbechter vun de Ministèren, d’Gemengen an hir Servicer, d’Träger vun de Betreiungsstrukturen an d’Elteren. Déi ganz Communautéit vun der formaler an der non-formaler Bildung huet hei exemplaresch zesummegeschafft am Interessi vun de Kanner.

Grouss Personalerausfuerderung geléist
Iwwer 1.000 qualifizéiert Persoune konnten op den Opruff vum Educatiounsministère hin zousätzlech rekrutéiert ginn, fir de Modell vun der Schoul en alternance ze garantéieren. Zwee Poole goufe bannent zwou Wochen opgestallt, engersäits fir d’Études surveillées moies an anerersäits fir d’Betreiung no der Schoul. Eleng fir d’Études surveillées moies huet de Ministère knapp 1.000 Leit rekrutéiert. Fir d’Betreiung nomëttes goufe bis ewell knapp 300 Leit u Gemengen a Betreiungsstrukture vermëttelt.

Bedarf u Material a Logistik fir d’Sécherheet
De Ministère huet eng Cellule logistique op d’Bee gestallt, déi Material organiséiert huet, fir d’Sécherheetsmesuren, déi musse respektéiert ginn, ze erméiglechen.

Iwwert dee Wee konnten op nationalem Plang d’Grondschoulen an d’Lycéeën, d’Betreiungsstrukturen an d’Kompetenzzenteren ënnert anerem mat follgendem Material ekipéiert ginn:

  • Buffen: 392.000 Stéck
  • Chirurgesch Masken: 1.750.000 Stéck
  • Spender fir Desinfektiounsmëttelen: 28.000 Stéck
  • Duerchsichteg Protektiounswänn: 9.000 Stéck
  • Visièren: 8.000 Stéck
  • Cônen (Circulatiouns-Hittercher): 5.000 Stéck
  • Signalisatiouns-Tape: 236 Kilometer
  • Markéierungsbänner: 216 Kilometer