Iwwert si gëtt vill geschwat a fir si gëtt vill decidéiert. Um WeltKannerDag soll der jonker Generatioun - vläicht méi wéi soss - nogelauschtert ginn.

Virun allem déi aktuell Corona-Pandemie stellt d'Kanner scho fréi viru groussen Erausfuerderungen. Wéi ëmgoen, wann d'Schoul beemol zou ass? Wann een net méi bei d'Grousselteren dierf oder wann een d'Frënn net méi ka gesinn?

D'Mathilde Alves ass Jugend-Ambassadrice bei Unicef a weess, wat d'Kanner a Jugendlecher den Ament beschäftegt:

"Ech mengen d'Corona-Zäit huet ganz vill Jonker demotivéiert. Also, dass de soziale Kontakt feelt, huet si engersäits schoulesch demotivéiert, well ee sech an der Schoul freet, d'Kolleegen ze gesinn, an dat hat een da beemol net méi. An ech mengen, dat huet bei ville Jonker och vill Lacunne gebilt. An dowéinst hu si och Angscht, dëst Joer net méi esou gutt nozekommen an der Schoul, well si e groussen Deel vun der Matière net gesinn hunn."

Och den Drock, onwëssend de Virus u vulnerabel Leit kënnen ze verbreeden, géing der jonker Generatioun vill zoumudden. Dowéinst wiere sech déi Jonk och bewosst, dass si en Deel vun der Verantwortung droen. D'Mathilde Alves wënscht sech awer, dass agesi gëtt, dass déi Jonk grad op villes verzichte mussen an dass si och duerch eng schwéier Zäit ginn. Virun allem, dass ee laangfristeg keng Projete maache kann, zum Beispill fir d'Zäit no der Schoul, bréngt eng grouss Onsécherheet mat sech. Ouni ze wëssen, wéini een nees an eng Normalitéit kéint zeréckgoen.