Am Regierungsrot gouf e Freideg d'Impfstrategie géint de Coronavirus guttgeheescht.

De Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert hunn e Freideg op enger Pressekonferenz d'Impfstrategie fir de Grand-Duché presentéiert an Detailer dozou bekannt ginn.

Et stäipt ee sech bei der Impfstrategie ënnert anerem op den Avis vun der Ethik-Kommissioun, besonnesch wat déi Kategorië vu Leit betrëfft, déi prioritär solle geimpft ginn.

De Premier Xavier Bettel huet och op eis Nofro hin op der Pressekonferenz betount, datt een um Freideg nach net ka soen, wéi et nom 15. Dezember viru geet. Dat heescht, ob de partielle Lockdown verlängert gëtt oder net. Och wéi d’Bestëmmunge fir Chrëschtdag sinn, kéint een elo nach net soen. Dat wier puer Spekulatioun. Et misst een ofwaarde bis déi aner Woch, bis ee gesäit, wéi d’Zuele sech entwéckelen an da misst d’Regierung Decisiounen huelen.

Keng Impfflicht an Impfung wäert gratis sinn

D'Impfe wäert net obligatoresch ginn an et wäert gratis sinn.Prioritéit kréien d'Leit aus dem Gesondheetssecteur, respektiv an den Alters-a Fleegeheemer, well si de meeschte Kontakt mat vulnerabele Persounen hunn. Hei gi souwuel d'Residentë wéi och d'Frontaliere geimpft. Vulnerabel Leit sollen eventuell direkt nom Gesondheetspersonal geimpft ginn. Mat wéi enge Gruppe vu Leit et dono weidergeet, wier aktuell nach net gewosst. Dat géif d'Zäit weisen. Et wéisst ee jo den Ament nach net wéini ee wéi e Vaccin kritt. Dofir wier et elo schwéier weider Schrëtt festzehalen. D'Regierung wier awer der Meenung, datt een dono soll eeler a vulnerabel Leit impfen, sou nach de Premier.

De Premier huet betount, datt hie sech selwer géif impfe loossen, wann et u sengem Tour wär, dat aus Solidaritéit. Hien huet och d'Leit opgeruff, dat selwecht ze maachen, fir esou séier wéi méiglech nees an eng Normalitéit zeréckzekommen. Hei wier d'Impfung en Deel vun der Léisung. Och huet hie präziséiert, datt och de Staat als Patron säi Personal net géif zwéngen, fir sech ze impfen. Den Aarbechtsminister hätt en Avis juridique ugefrot, fir kënnen ze klären, ob Betriber a Privatpatronen eng Impfflicht kënne froen.Déi weider Schrëtt hänken da vun der Quantitéit u Vaccinen, déi ee geliwwert kritt, a vum Timing vun deene Liwwerungen of. Do hält ee sech un d'Analyse vun der zoustänneger EU-Autoritéit EMA. Dorunner hänkt och all de Rescht vum Liwweren, bis effektiv geimpft ka ginn.Mir wëllen eis déi néideg Zäit loossen, fir ee sécheren Impfstoff ze hunn, dat nach eng Ausso vum Xavier Bettel.

Lëtzebuerg wëll op alle Fall prett sinn, esou de Premier, egal ob den Datum elo eng Woch éischter oder méi spéit ass. Den Ament gesäit et esou aus, wéi wann den Avis vun den EU-Experte fir Enn 2020, Ugangs 2021 ass.

5 Impfzentren an zwou Phase geplangt

Zënter Mëtt August gëtt am Grand-Duché un der Impfstrategie geschafft an et wollt een op de Wee vun Impfzentre goen, huet de Xavier Bettel erkläert.

Extrait Xavier Bettel

Deen éischten Zenter kënnt an den Zentrum, dono een an de Süden, wa méi Impfstoffer do sinn. An der Phas 1 ass een Impfzenter am Zentrum an der Hal Victor Hugo um Lampertsbierg Mëtt Dezember prett, fir d'Dieren opzemaachen. An der Phas 2 wäert een Impfzenter am Süden um Belval, am Norden op Ettelbréck an nach een op de Findel an den Hangar vun der Air Rescue kommen. Am Osten ass een aktuell nach am Gaangen, en Zenter ze sichen. Déi zweet Phas gëtt declenchéiert, soubal genuch Impfdosen zur Verfügung stinn. Aktuell hätt een, zesumme mat der EU, genuch Impfunge bestallt, fir ëm déi 880.000 Leit kënnen ze impfen.

An den Impfzentere wäerten Doktere vun der AMMD schaffen, awer och Leit aus der Fonction publique, déi déi néideg Ausbildungen hunn. Och kënne sech aner Leit mat de richtege Qualifikatiounen nach ëmmer via Govjobs an d'Reserve sanitär mellen. Wéi vill Leit genau an all den Zentere schaffen, wosst d'Paulette Lenert net.

D'Zentre ginn och vu mobillen Ekippen ënnerstëtzt. Déi fueren zum Beispill an d'Alters- an d'Fleegeheimer, fir d'Leit z'impfen, déi do liewen.

Impfung via Invitatioun

D'Impfunge ginn deels via Invitatioun organiséiert. Et kritt een e perséinleche Code geschéckt, mat deem een iwwer Guichet.lu e Rendez-vous kann huelen. De Bréif an de Code huet eng Gültegkeet vun zwou Wochen. Et wäert awer och méiglech sinn, de Rendez-vous iwwer Telefon ze huelen, fir déi Leit, déi net mam Guichet.lu schaffen.

De Rendez-vous fir déi 2. Impfung géif een dann och automatesch um 1. Rendez-vous kréien.

De Replay vun der Pressekonferenz

Schreiwes vun der Regierung

Stratégie de vaccination contre la COVID-19 du Luxembourg (04.12.2020)
Communiqué par: ministère d'État / ministère de la Santé

À l’issu du Conseil de gouvernement, le Premier ministre, ministre d’État Xavier Bettel et la ministre de la Santé Paulette Lenert ont présenté les éléments-clés de la stratégie de vaccination contre la COVID-19 au Luxembourg, en date du 4 décembre 2020.

La stratégie de vaccination, basée sur les recommandations de l’Organisation Mondiale de la Santé, ainsi que sur les recommandations de la Commission Européenne, a été élaborée par un groupe de travail mis en place sous l’égide de la Cellule de crise interne au ministère de la Santé. La coordination est partagée entre des représentants du ministère de la Santé /Direction de la santé et du Haut-Commissariat pour la Protection Nationale (HCPN).

La stratégie vaccinale est structurée autour de 5 piliers et comprend plusieurs volets, notamment l’allocation, l’approvisionnement, la communication, la surveillance des effets après la mise sur le marché des produits vaccinaux.

Pour qu’elle réponde au mieux aux besoins de la population, la stratégie vaccinale doit tenir compte de l’évolution de l’épidémie au Luxembourg, des caractéristiques des vaccins candidats, de leur disponibilité et de leur impact sur les différentes catégories de notre société.

L’importance de la vaccination 

L’accès à un vaccin sûr et de qualité contre la COVID-19 constitue une partie décisive du dispositif national de lutte contre la pandémie.

Combinée aux autres éléments de la politique de lutte globale contre le virus, à savoir la prévention, le diagnostic et dépistage (tests), l’isolement des personnes infectées, le traçage et la mise en quarantaine des contacts, la prise en charge des patients COVID ainsi que la sensibilisation et l’information, la vaccination jouera un rôle crucial pour sauver des vies, endiguer la pandémie, protéger les systèmes de santé et contribuer au rétablissement de notre économie.

« Un vaccin va compléter les autres outils qui sont en place, il ne les remplacera pas ! », a déclaré la ministre de la Santé Paulette Lenert.

Vaccination gratuite et sur base volontaire

La vaccination contre la Covid-19 se fera sur base volontaire et les vaccins seront mis à disposition de manière gratuite, indépendamment du fait que les personnes disposent ou non d’une assurance maladie.

Comme l’a expliqué le Premier ministre Xavier Bettel : « L’une des priorités sera de permettre l’accès égal de tous à un vaccin sûr et efficace. Or, le nombre total de doses de vaccin sera limité au cours des premières phases de déploiement et avant que la production ne puisse être augmentée par les fabricants. Il fallait dès lors inévitablement déterminer quels groupes pourront bénéficier d’un accès prioritaire aux vaccins. »

Conformément à l’avis de la Commission nationale d’éthique (C.N.E.) du 29 novembre, le Gouvernement a dès lors retenu de répartir les vaccins en fonction des quantités qui seront allouées dans une première phase parmi les catégories considérées comme prioritaires, à savoir les professionnels de la santé et le personnel des établissements hospitaliers, de même que le personnel des structures d’hébergement pour personnes âgées et des réseaux d’aide et de soins, ainsi que les personnes résidant dans ces mêmes structures.

Il est entendu que pour les catégories socio-professionnelles visées, à la fois les résidents et les frontaliers seront couverts par le plan d’allocation de vaccins.

« Notre fil rouge est de donner la priorité aux plus vulnérables et à ceux qui s’en occupent. », a précisé Paulette Lenert.

La priorisation d’autres catégories de personnes sera thématisée à un stade ultérieur et le plan de déploiement sera adapté en conséquence, en fonction de la disponibilité de doses de vaccins supplémentaires.

Des structures centralisées pour une vaccination contrôlée, efficiente et efficace

Compte tenu des circonstances particulières entourant la pandémie, les vaccinations contre le Sars-CoV-2 seront effectuées, du moins dans une première phase, dans des centres de vaccination. Ce choix est justifié par les défis qui accompagnent le déploiement de ce vaccin, dont notamment les exigences particulières en matière de transport et de stockage (à long terme), l'approvisionnement en vaccins dans des conteneurs multidoses, la disponibilité de différents vaccins et la nécessité de prévoir des mesures de contrôle, y compris une surveillance centralisée des vaccinations.

Les centres de vaccination seront déployés en fonction de l'arrivée des vaccins et seront appuyés par des équipes mobiles pour mieux atteindre les personnes hébergées dans des structures pour personnes âgées. Ils seront supervisés par des médecins spécialement formés et habilités par l'État.

La gestion quotidienne des centres de vaccination sera confiée à des coordinateurs administratifs et à des professionnels de santé habilités à préparer et à administrer des vaccins avec le soutien d'équipes médicales.

Quels vaccins pour le Grand-Duché ?

Au moment de l’élaboration de la stratégie, le Luxembourg s’est engagé dans le cadre des contrats d’achat anticipés négociés par la Commission européenne avec les producteurs, pour 1,3 millions de doses de vaccin avec lesquelles il sera possible de vacciner plus de 800.000 personnes, étant donné que certains de ces vaccins nécessitent l’administration de 2 doses. À ce jour, les candidats vaccins sont notamment AstraZeneca, Sanofi GSK, Johnson&Johnson, BioNTech/Pfizer, CureVac et Moderna.

Aussi, le plan stratégique pour le déploiement de la vaccination COVID-19 au Luxembourg a été élaboré sur base des connaissances actuellement disponibles concernant l’efficacité des vaccins, leur sécurité, leur durée de protection, ainsi que l’effet du vaccin sur l’acquisition et la transmission de l’infection. Il sera actualisé en fonction de l’évolution des données et des besoins, lors de la mise sur le marché de ces vaccins. 

L’approvisionnement et la surveillance des vaccins

Pour garantir la disponibilité la plus rapide des vaccins Covid-19 en quantités suffisantes au Luxembourg, le gouvernement achète les vaccins de manière centralisée via un mécanisme d'achat commun de l'UE, dans le cadre de contrats d’achat anticipés.

Ces accords garantissent aux citoyens un accès rapide à des vaccins sûrs et testés avec succès dès qu'ils sont approuvés pour une utilisation dans l'UE. En proposant un moyen de préfinancer les producteurs, ils permettent également aux fabricants de renforcer leur capacité de production en ligne avec le développement scientifique des vaccins, permettant un approvisionnement et une livraison plus rapides après approbation.

Au Luxembourg, la surveillance de la sécurité et de l’efficacité des vaccins s’articulera autour de tout un ensemble d’actions. Seuls les vaccins dont le rapport bénéfice / risque est avéré positif seront approuvés et mis à disposition. La surveillance continue et la collecte de données supplémentaires lors d'une utilisation généralisée sont nécessaires pour assurer les normes de sécurité et de qualité les plus élevées.