De Vott vum Gemengerot wäert awer kee groussen Afloss op d'Decisioun vu Sites et Monuments hunn, dass d'Gebai soll klasséiert ginn.

D'Buvette um Wämper Séi staamt aus de 70er Joren. Zanter dem leschte Joer steet d'Gebai elo eidel a verloossen do. Ronderëm de Séi soll e Funpark entstoen. Den Architekt Hollwek hätt bei Sites et Monuments eng Demande eragereecht, dëst Gebai beim Séi ze klasséieren.

D'Buvette sollt ofgerappt ginn. No der Decisioun vu Sites et Monuments, d'Gebai ze klasséieren, geet dat allerdéngs net méi.

Vun de 6 Gemengerotsmemberen e Freidegmëtteg an der Sëtzung hu sech der 5 géint d'Klasséiere vun der Buvette ausgeschwat. Een dofir. E groussen Afloss op d'Decisioun vu Sites et Monuments huet dëst allerdéngs net.

Enn d'nächst Joer soll den Hotel seng Diere fir d'Gäscht opmaachen. Ronderëm de Séi sinn ënner anerem Waasser-Aktivitéite virgesinn. Als nächst gesi sech d'Architekte vu Sites et Monuments an dem Investisseur vum Wämper Site, de Grupp Lamy, fir en Austausch. Hei soll gekuckt ginn, wéi dës Buvette kéint an de neie Projet integréiert ginn.

Eng Affär à suivre also.