Beim digitale Radio kann den Nolauschterer sech an Zukunft eraussichen, wéi eng Lidder hie lauschtere wëll.

Fréier koum d'Musek nach vu Placken. An de Gibbes Bertolo erënnert sech drun, wéi se deemools hu missen d'Reklamme live an der Sendung liesen.

Radio fréier, haut a muer. Eng Zäitrees duerch d'Geschicht vu Radio Lëtzebuerg.