De Joé Molitor ass zënter 21 Joer Beienziichter a produzéiert och säitdeem Hunneg.

Hunneg

Hunneg ze produzéiere bedeit eng intensiv Aarbecht wärend enger Kuerzer Zäit. Ugefaangen am Abrëll wann d'Vollek ufänkt sech ze entwéckele bis an den Hierscht eran. Mëtt Mee gëtt den éischten Hunneg geschleidert, dat ass dann de Fréijoershunneg. Regionalen Hunneg kritt all Joer frësch ab Mee ze kafen.

RTL

Virwaat produzéiert dir Hunneg?

Joé Molitor:
"Beien si fir mech en enorm faszinant Liewewiesen. Fir ze gesi wéi dat sech all Joer erëm eng Kéier am Fréijoer widderhuelt, wéi dat Vollek wiisst a wéi se dann Hunneg produzéieren. Dat ass fir mech einfach phänomenal"