De Nico Hoffmann produzéiert zesumme mat senger Fra zënter 16 Joer Biren an Äppel um Pretemerhaff.

Biren

D'Bire kommen am Fréijoer an d'Bléi. Am Juni gëtt mat der Hand eng Selektioun gemaach an déi klengste gi erofgeschnidde wann der ze vill um Bam hänken. Sou kann déi ganz Energie an déi beschte Biren déi um Bam hänke goen. Iwwert d'Joer gesi ginn eng 1000 Aarbechtsstonne pro Hektar am Bongert investéiert. D'Recolte vu regionale Bire geet lass Ufanks September. Lëtzebuerger Bire kritt een ab da bis an den Abrëll ze kafen , wann de Stock eidel ass.

RTL

Wat ass an ären Aen de Virdeel vu regionale Produiten?

Nico Hoffmann:
"De Virdeel wann een op regional Produiten zeréckgräift, mir hunn et frësch. Mir kënnen direkt elo de Moie plécken an an enger Stonn kënnen se  schonn am Buttek léie fir ze verkafen."