Nom Tripartitesaccord e Freideg hunn och d'iewescht Gremie vun de Gewerkschaften, déi mat um Dësch souzen, gréng Luucht fir den offiziellen Text ginn.

Geschwat gëtt vun engem adaptéierten an equilibréierte Pak, deen der Situatioun ugepasst wier. Wéi et uni sono bei de Syndikater OGBL, LCGB a CGFP heescht, géif een awer trotz dem Accord weider un engem kompletten automateschen Upasse vun der Steiertabell festhalen.

D'Gewerkschafte schwätzen och vun hirem Drock, deen derzou gefouert hätt, datt d'Regierung bereet gewiescht wier, Konzessiounen ze maachen, fir datt et fir d'Stéit zu substantielle Steiererliichterunge komme géif. Sou géif eleng d'nächst Joer d'Kafkraaft ëm iwwer 6% zouhuelen. Och déi 3 Mesuren, déi de Logement concernéieren, déi besonnesch an der aktueller Krisesituatioun vun de Gewerkschafte begréisst ginn.

D'Sozialpartner konnte sech jo e Freideg an 8 Stonne laange Verhandlungen op e Pak vu Mesuren eenegen, deen d'Kafkraaft erhalen an d'Steierlaascht fir d'Bierger erofdrécke soll.

De Käschtepunkt soll fir d'nächst Joer eng 850 Milliounen ausmaachen. Virgesinn ass ënnert anerem fir dëst Joer e Konjunktur-Steierkredit, deen engem Upassen un d'Steiertabell ëm zwou Indextranchen entsprécht. D'nächst Joer gëtt et dann eng strukturell Upassung vum Barème ëm zwou an eng hallef Tranchen. Op den 1. Januar gëllt och e Klima-Steierkredit, deen d'C02-Steier fir déi ënnescht Paie soll kompenséieren.

D'offiziell Signature vum Accord ass en Dënschdeg am Staatsministère.