Haut um 15. September ass an der Grondschoul Rentrée.

Knapps 60.000 Schüler an de Cyclen 1 bis 4 sinn e Mëttwoch nees an hir Klasse gaangen. En Donneschdeg ass et dann un de 7ièmen am Secondaire, an e Freideg um Rescht vun de Lycéesschüler.

An der Grondschoul gouf d’Maskenflicht jo gelackert. Wärend dem Unterrecht brauch ee keng méi unzehunn. 2 Mol d’Woch kann ee sech fräiwëlleg teste loossen.