Wat iesse mer?

Wat iesse mer? – D’Emissioun ronderëm saisonal Produite vun eise lokale Produzenten. Wat bedeit et dës Saachen hier ze stellen a wéi gesäit d’Produktioun hei am Land aus? Mir huelen iech mat op d’Häff hei zu Lëtzebuerg.